Jaarlijkse DutchMQGledenvergadering

Datum: 17 februari 2024
Tijd: 10:00 - 11:00
Locatie: online via zoom

Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit aan de leden van DutchMQG over de activiteiten van afgelopen jaar en de bijbehorende jaarrekening. Tevens worden de plannen voor het huidige jaar gepresenteerd, inclusief begroting. Daarnaast is er dit jaar sprake van een wisselingen in het bestuur, waarvoor toestemming van de leden nodig is.  

Ook dit jaar vindt de vergadering online plaats. Omdat de leden verspreid over het hele land wonen is dit de meest toegankelijke manier om deze vergadering te organiseren. 

De stukken voor de vergadering worden uiterlijk een week voorafgaand aan dit moment aan alle leden verstuurd. Daarbij ook de link naar de vergadering. 

De stukken van de afgelopen jaren zijn te vinden op de ledenpagina, helemaal onderaan.