DutchMQG werd opgericht op 6 juni 2017. DutchMQG is een Nederlandse vereniging voor modern quilten. We hebben ruim 80 leden (dd. 5-1-2020).

DutchMQG is een plek waar moderne quilters elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen over modern quilten. Een plek waar de moderne quilters in Nederland (en België) elkaar kunnen leren kennen en geïnspireerd, gestimuleerd, aangezet worden tot nieuwe projecten, technieken en experimenten en waar ze vragen, oplossingen,  ideeën, processen en resultaten kunnen delen met anderen die dezelfde liefde voor modern quilten delen. Een plek waaraan iedere moderne quilter (beginner en gevorderde) kan bijdragen: halen en brengen, vragen en antwoorden. 

Die plek is er online en “in real life”: we kunnen van gedachten wisselen op een website met forum en Instagram /Pinterest èn met kopjes koffie /thee, het aaien van stofjes, het samen werken in een techniek en het bewonderen van elkaars werk. Beiden vullen elkaar aan. 

DutchMQG online

Online zijn we te vinden op deze website met:

 • een blog waarop bijna wekelijks (op maandag) een nieuw bericht verschijnt
 • een forum waarop leden kunnen uitwisselen over verschillende onderwerpen
 • een ledenpagina met exclusieve patronen / inspiratievellen
 • een agenda waar je toekomstige activiteiten kunt vinden
 • een galerij met foto’s van quilts / gequilte andersoortige gebruiksvoorwerpen (reutefleut) van leden
 • ideeën over modern quilten hier, in blogs en op het forum  (input welkom!)

Ook zijn we te vinden op Instagram als @DutchMQG. Leden gebruiken regelmatig de #DutchMQG. Op de laatste zaterdag van de maand delen leden waar ze mee bezig zijn met de #DutchMQGsaturdaysewalong.

En we maken gebruik van Pinterest om inspiratie / tips te delen, ook daar als @DutchMQG. Op Facebook delen we de belangrijkste berichten.

Tweemaandelijks sturen we een UPDATE naar alle leden per mail met daarin het laatste nieuws, activiteiten en verwijzingen naar nieuw verschenen artikelen op het blog.

DutchMQG “in real life”

We organiseren 3 keer per jaar een #DutchMQGgettogether: een dag waarin we elkaar ontmoeten, met een lekkere lunch, met een lezing / rondleiding, een workshop (samen aan de slag met een techniek / patroon) en een show-and-tell. Andere ingrediënten: stofjesruil, boeken inkijken en elkaar inspireren. Zie voor praktische info onderaan deze pagina.

Daarnaast nemen we onregelmatig deel aan beurzen en tentoonstellingen en ontmoeten elkaar daar. Ook zijn er een aantal lokale moderne bees ontstaan vanuit DutchMQG. De informatie daarover vind je hier op het forum.  In 2020 startten we vanwege de maatregelen rond Covid19 met een zoombee, de eerste dinsdagavond van de maand en de derde zaterdag van de maand. We gaan hier in ieder geval mee door zo lang het lastig is elkaar in het echt te ontmoeten.

Online wordt een beetje “in real life” door swaps: het uitwisselen van quiltjes o.i.d. met andere leden. We organiseerden al een gequilte ansichtkaartjes-swap, een pouches-swap en een adventkalender-swap. Er gaan er zeker meer volgen! Deelname aan swaps is open voor alle leden binnen Europa, leden buiten Europa wordt i.v.m. hoge verzendkosten van internationale post gevraagd om een Nederlands postadres te gebruiken.

DutchMQG en the MQG

Als lid van DutchMQG word je automatisch ook lid van the Modern Quilt Guild in de Verenigde Staten.  Je krijgt hiervoor een mail vanuit MQG met inlogcodes. Op de site:  www.themodernquiltguild.com vind je verschillende patronen, inspirerende foto’s van moderne quilts, webinars van bekende moderne quilters en nog veel meer. Deveney schreef hierover al verschillende blogberichten die je hier kunt vinden.

Verder organiseert MQG jaarlijks het bekende Quiltcon, een grote tentoonstelling van moderne quilts met een programma van lezingen en workshops.  Een aantal van de quilts van deze tentoonstelling reist vervolgens de wereld over. MQG heeft in 2020 voor het eerst een kleine tentoonstelling in Frankrijk in april tijdens Pour L’Amour du Fil.

DutchMQG in ontwikkeling

DutchMQG is ook een plek in ontwikkeling, een zoektocht waaraan alle leden kunnen bijdragen! Door bij te dragen aan deze plek, aan de ontmoetingen en uitwisselingen. Heb je ideeën en wil je iets doen? Kijk op hier of mail naar info@dutchmqg.nl.

ORGANISATIE 

 • DutchMQG bestuur en ledenvergadering

Het bestuur van DutchMQG bestaat uit:

 • Deveney Stolk  – ledenadministratie en organisatie gettogethers
 • Merel van Looi –  algemeen bestuurslid
 • Sanne Leppers – algemeen bestuurslid
 • Liesbeth Tanis – penningmeester
 • Erica van de Kerkhof  –  voorzitter, mail, redactie website / update en social media

Het bestuur vergadert maandelijks (de eerste maandag van de maand) via what’s-app / zoom en waar mogelijk 2 à 3 keer per jaar “in real life”. Reiskosten (en een drankje) voor de ledenvergadering en bestuursvergaderingen worden vergoed. Daarnaast betalen bestuursleden niet voor deelname aan de gettogethers van een dag en krijgen ze korting op de kosten voor het weekend). Bestuursleden betalen voor hun lidmaatschap van de vereniging.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, bij de eerste gettogether van dat jaar. Daar worden het jaarverslag en de plannen voor het komend jaar voorgelegd aan de aanwezige leden. Jaarverslagen en notulen van de ledenvergadering zijn na te lezen op de ledenpagina.

 • Vragen en opmerkingen

Alle vragen of opmerkingen kun je mailen naar info@dutchmqg.nl.  Ook de mails van het contactformulier komen daar terecht. Mails worden doorgestuurd naar andere bestuursleden waar nodig of direct beantwoord door Erica. Zij probeert twee keer per week mails te beantwoorden.

 • Lidmaatschap 

Het lidmaatschap bij DutchMQG loopt per kalenderjaar (eindigt dus altijd in december) en kost €25,-.  We vragen je om op te zeggen voor 1 december. Anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en krijg je in januari een mail om de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van DutchMQG is NL37 INGB 0007 8550 93. Zorg dat je bij betalingen altijd duidelijk vermeld waarvoor je betaald (lidmaatschap / gettogether / …) en geef ook je naam duidelijk aan in de omschrijving. (Het blijkt: soms staat het rekeningnummer niet op de naam die gebruikt is voor je inschrijving of in mail en dan is het voor ons heel moeilijk om e.e.a. te koppelen.)

Het mailadres van de ledenadministratie (leden.dutchmqg@gmail.com) wordt beheerd door Deveney. Zij probeert twee keer per week mails te beantwoorden. 

 • Aanmelding en betaling gettogether

Je meldt je aan voor de #DutchMQGgettogether door een mail te sturen naar info@dutchmqg.nl en het verschuldigde bedrag (meestal €25,- voor leden en €30,- voor niet-leden, tenzij anders aangegeven) over te maken op bovenstaand rekeningnummer. Pas bij betaling is je aanmelding definitief.

Annuleren kan tot maximaal 10 dagen voor aanvang, i.v.m. bestellingen voor lunch, materiaal etc. Dit tenzij anders aangegeven, bijv. bij andersoortige kosten.

Ongeveer twee weken voor aanvang ontvang je een email met de details en een routebeschrijving. Via het forum is het mogelijk om vooraf af te spreken om samen te reizen etc.

Per gettogether is daarnaast begroot dat er twee leden niet betalen voor deelname wanneer zij substantieel bijdragen aan de organisatie ervan of een workshop geven.

 • Adresgegevens en privacy

Je gegevens worden bewaard in een ledenbestand dat is in te zien door de bestuursleden, in afgeschermd bestand met wachtwoord. De ledenlijst wordt jaarlijks vernieuwd, zeven jaar bewaard (wettelijk verplicht) en dan gewist.

E-mailadressen worden gebruikt voor de updates, door info@dutchmqg.nl voor directe vragen en voor een mail voor heraanmelding/contributie.

Daarnaast wordt je e-mailadres en je naam doorgegeven aan The Modern Quilt Guild voor het lidmaatschap daar. Hier kun je lezen over je member profile daar en de mogelijkheid om e.e.a. aan te passen.

Je postadres wordt af en toe gebruikt voor lapjespost / kerstpost etc.

Adreswijzigingen (mail / post) graag doorgeven aan info@dutchMQG.nl.

Adressen (post en e-mail)  worden niet doorverkocht of gedeeld met derden. Er is een ledenlijst beschikbaar hier voor communicatie tussen leden met email-adressen en Instagram-namen, maar enkel wanneer je daar toestemming voor geeft door je specifiek aan te melden.

Na afmelding als lid worden je forum-post geanonimiseerd, maar blijven zichtbaar voor de continuïteit van het forum.

Deze wegwijzer is in ontwikkeling. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen dan horen we dat graag. Mail naar info@dutchmqg.nl