DutchMQG werd opgericht op 6 juni 2017. DutchMQG is een Nederlandse vereniging voor modern quilten. We hebben ruim 80 leden (dd. 5-1-2020).

DutchMQG is een plek waar moderne quilters elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen over modern quilten. Een plek waar de moderne quilters in Nederland (en België) elkaar kunnen leren kennen en geïnspireerd, gestimuleerd, aangezet worden tot nieuwe projecten, technieken en experimenten en waar ze vragen, oplossingen, ideeën, processen en resultaten kunnen delen met anderen die dezelfde liefde voor modern quilten delen. Een plek waaraan iedere moderne quilter (beginner en gevorderde) kan bijdragen: halen en brengen, vragen en antwoorden. 

Die plek is er online en “in real life”: we kunnen van gedachten wisselen op een website met forum en Instagram /Pinterest èn met kopjes koffie /thee, het aaien van stofjes, het samen werken in een techniek en het bewonderen van elkaars werk. Beiden vullen elkaar aan. 

DutchMQG online

Online zijn we te vinden op deze website met:

 • een blog waarop bijna wekelijks (op maandag) een nieuw bericht verschijnt
 • een forum waarop leden kunnen uitwisselen over verschillende onderwerpen
 • een ledenpagina met exclusieve patronen / inspiratievellen
 • een agenda waar je toekomstige activiteiten kunt vinden
 • een galerij met foto’s van quilts / gequilte andersoortige gebruiksvoorwerpen (reutefleut) van leden
 • ideeën over modern quilten hier, in blogs en op het forum  (input welkom!)

Ook zijn we te vinden op Instagram als @DutchMQG. Leden gebruiken regelmatig de #DutchMQG. Op de laatste zaterdag van de maand delen leden waar ze mee bezig zijn met de #DutchMQGsaturdaysewalong.

En we maken gebruik van Pinterest om inspiratie / tips te delen, ook daar als @DutchMQG. Op Facebook delen we de belangrijkste berichten.

Tweemaandelijks sturen we een UPDATE naar alle leden per mail met daarin het laatste nieuws, activiteiten en verwijzingen naar nieuw verschenen artikelen op het blog.

DutchMQG “in real life”

We organiseren 3 keer per jaar een #DutchMQGgettogether: een dag waarin we elkaar ontmoeten, met een lekkere lunch, met een lezing / rondleiding, een workshop (samen aan de slag met een techniek / patroon) en een show-and-tell. Andere ingrediënten: stofjesruil, boeken inkijken en elkaar inspireren. Zie voor praktische info onderaan deze pagina.

Daarnaast nemen we onregelmatig deel aan beurzen en tentoonstellingen en ontmoeten elkaar daar. Ook zijn er een aantal lokale moderne bees ontstaan vanuit DutchMQG. De informatie daarover vind je hier op het forum.  In 2020 startten we vanwege de maatregelen rond Covid19 met een zoombee, de eerste dinsdagavond van de maand en de derde zaterdag van de maand. We gaan hier in ieder geval mee door zo lang het lastig is elkaar in het echt te ontmoeten.

Online wordt een beetje “in real life” door swaps: het uitwisselen van quiltjes o.i.d. met andere leden. We organiseerden al een gequilte ansichtkaartjes-swap, een pouches-swap en een adventkalender-swap. Er gaan er zeker meer volgen! Deelname aan swaps is open voor alle leden binnen Europa, leden buiten Europa wordt i.v.m. hoge verzendkosten van internationale post gevraagd om een Nederlands postadres te gebruiken.

DutchMQG en the MQG

Als lid van DutchMQG kun je ook aangemeld worden bij the Modern Quilt Guild in de Verenigde Staten. 

 Op de site:  www.themodernquiltguild.com vind je verschillende patronen, inspirerende foto’s van moderne quilts, webinars van bekende moderne quilters en nog veel meer. Deveney schreef hierover al verschillende blogberichten die je hier kunt vinden.

Verder organiseert MQG jaarlijks het bekende Quiltcon, een grote tentoonstelling van moderne quilts met een programma van lezingen en workshops.  Een aantal van de quilts van deze tentoonstelling reist vervolgens de wereld over. MQG heeft in 2020 voor het eerst een kleine tentoonstelling in Frankrijk in april tijdens Pour L’Amour du Fil.

Je kunt in het aanmeldformulier op de website aangeven of je dit wilt of een berichtje sturen naar info@dutchmqg.nl. Je krijgt vervolgens een mail vanuit the MQG met je inlogcodes zodra je aanmelding in gang is gezet.

Als je al een account hebt bij the MQG als individueel lid of via een andere vereniging kunnen we je aanmelding niet voltooien. Je kunt per emailadres 1 account aanmaken en een dubbele aanmelding heeft geen toegevoegde waarde. Als dit het geval is wordt je hierover per mail geïnformeerd door onze ledenadministratie. Je kunt je altijd op een later tijdstip opnieuw aanmelden als je andere account is opgezegd. 

DutchMQG in ontwikkeling

DutchMQG is ook een plek in ontwikkeling, een zoektocht waaraan alle leden kunnen bijdragen! Door bij te dragen aan deze plek, aan de ontmoetingen en uitwisselingen. Heb je ideeën en wil je iets doen? Kijk op hier of mail naar info@dutchmqg.nl.

ORGANISATIE 

 • DutchMQG bestuur en ledenvergadering

Het bestuur van DutchMQG bestaat uit:

Het bestuur vergadert maandelijks  via zoom en waar mogelijk 2 à 3 keer per jaar “in real life”. Reiskosten (en een drankje) voor de ledenvergadering en bestuursvergaderingen worden vergoed. Daarnaast betalen bestuursleden niet voor deelname aan de gettogethers van een dag en krijgen ze korting op de kosten voor het weekend). Bestuursleden betalen voor hun lidmaatschap van de vereniging.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, bij de eerste gettogether van dat jaar. Daar worden het jaarverslag en de plannen voor het komend jaar voorgelegd aan de aanwezige leden. Jaarverslagen en notulen van de ledenvergadering zijn na te lezen op de ledenpagina.

 • Vragen en opmerkingen

Alle vragen of opmerkingen kun je mailen naar info@dutchmqg.nl.  Ook de mails van het contactformulier komen daar terecht. Mails worden doorgestuurd naar andere bestuursleden waar nodig of direct beantwoord door Erica. Zij probeert twee keer per week mails te beantwoorden.

 • Lidmaatschap 

Het lidmaatschap bij DutchMQG loopt per kalenderjaar (eindigt dus altijd in december) en kost €25,-.  We vragen je om op te zeggen voor 1 december. Anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en krijg je in januari een mail om de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van DutchMQG is NL37 INGB 0007 8550 93. Zorg dat je bij betalingen altijd duidelijk vermeld waarvoor je betaald (lidmaatschap / gettogether / …) en geef ook je naam duidelijk aan in de omschrijving. (Het blijkt: soms staat het rekeningnummer niet op de naam die gebruikt is voor je inschrijving of in mail en dan is het voor ons heel moeilijk om e.e.a. te koppelen.)

Het mailadres van de ledenadministratie (leden.dutchmqg@gmail.com) wordt beheerd door Deveney. Zij probeert twee keer per week mails te beantwoorden. 

Als lid ontvang je af en toe een leuke verrassing per post. We versturen post naar leden uit Nederland, België en Duitsland. In verband met de verzendkosten vragen we leden die woonachtig zijn in een ander land om een postadres in Nederland. 

 • Aanmelding en betaling gettogether

Je meldt je aan voor de #DutchMQGgettogether door een mail te sturen naar info@dutchmqg.nl en het verschuldigde bedrag (meestal €25,- voor leden en €30,- voor niet-leden, tenzij anders aangegeven) over te maken op bovenstaand rekeningnummer. Pas bij betaling is je aanmelding definitief.

Annuleren met volledige teruggaaf van betaling kan tot maximaal 10 dagen voor aanvang, i.v.m. gemaakte kosten zoals: boodschappen voor lunch, workshopmateriaal etc. Dit tenzij anders aangegeven, bijv. bij andersoortige kosten. Bij annuleringen na deze termijn worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Annuleren kan door een email te sturen naar info@dutchmqg.nl.

Ongeveer een week voor aanvang ontvang je een email met de details en een routebeschrijving. Via het forum is het mogelijk om vooraf af te spreken om samen te reizen etc.

Per gettogether is daarnaast begroot dat er twee leden niet betalen voor deelname wanneer zij substantieel bijdragen aan de organisatie ervan of een workshop geven.

 • Adresgegevens en privacy

DutchMQG vindt het belangrijk dat de privacy van leden gewaarborgd is en dat wij voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij gaan verantwoordelijk om met je persoonsgegevens, dit houdt in dat wij persoonsgegevens in een beveiligde omgeving opslaan. We bewaren deze gegevens zo lang als dat wettelijk verplicht is.

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het versturen van mededelingen, een leuke attentie of het aankondigen van activiteiten, dit kan zowel via de e-mail als via de post. Fysieke post wordt i.v.m. portokosten enkel verstuurd naar Nederlandse, Duitse en Belgische adressen. Leden die daarbuiten wonen wordt om een Nederlands postadres gevraagd.

Wijzigingen in de persoonsgegevens zoals een adreswijzigingen (mail / post) graag doorgeven aan info@dutchMQG.nl. (niet wijzigen in je profiel van de website, deze gegevens worden na het definitief maken van je aanmelding niet meer ingekeken!) 

Wij delen jouw email adres en naam met The Modern Quilt Guild voor het lidmaatschap daar. Hier kun je lezen over je member profile daar en de mogelijkheid om e.e.a. aan te passen.

Wij delen persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Je hebt ten alle tijden het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen uit onze registratie. Neem hiervoor contact met ons op via info@dutchMQG.nl

Na afmelding als lid worden je berichten op het forum of bij blogs geanonimiseerd, maar blijven zichtbaar voor de continuïteit van het forum.

De uitgebreide privacyverklaring kan je hier lezen: Privacyverklaring DutchMQG 

 • WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Sinds 1 juli 2021 is er de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Hier kun je lezen hoe we bij DutchMQG met deze regels omgaan: Bestuursreglement DutchMQG- ihkv WBTR

Deze wegwijzer is continu in ontwikkeling. Laatste update: 13 maart 2023

Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen dan horen we dat graag. Mail naar info@dutchmqg.nl